Ukens arbeidsgiver


Dalgård skole ble opprettet i 1978 som spesialskole for Trondheim og omliggende kommuner. På grunn av økende behov for skole-plass for barn på Byåsen, ble det i 1998 bygd en ny barneskole sammen med spesialskolen, og Dalgård skolekrets ble opprettet. I dag er skolen nærmiljøskole for elever fra 1. - 7. trinn. I tillegg til dette har skolen fortsatt spesialgrupper for elever med store og sammensatte hjelpebehov.

Det er politisk vedtatt at Dalgård skole skal være et ressurssenter for barn med store og sammensatte hjelpebehov fom 01.01.11. Skolen skal med dette vedtaket også tilby kurs og veiledning til denne elevgruppen i Trondheim kommune. Opptaksområdet for elevene i spesialgruppene er Trondheim kommune. Det er i tillegg gjort politisk vedtak om at det skal være mulig for nabokommunene å kjøpe plasser i spesialgruppene dersom skolen har ledig kapasitet til det.