Finn populæere arbeidsgivere innen pedagogikk og undervisning

Les mer på firmaprofilene under

10 Firmaer

Mer info under firmaprofilen

Forsand kommune

Forsand kommune

Kommunen er med rundt 1200 innbyggjarar ein av dei minste kommunane i folketal i Rogaland. Med eit areal er på heile 842 kvadratkilometar er kommunen likevel ein av dei største i utstrekning.

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune er bygdas største arbeidsgiver. Primærnæringen er jord- og skogbruk. Med nærhet og god kommunikasjon til Oslo og nabokommunene er Gjerdrum midt i smørøyet for pendlere. Gjerdrum er opptatt av god og riktig næringsutvikling for vår kommune og har til en hver tid arealer for utbygging til vurdering. Små, oversiktlige forhold gjør det lett å etablere seg i vår kommune.

Gloppen kommune

Gloppen kommune

Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til grunnskule og kulturskule også folkehøgskule, vidaregåande skule og høgskule. Vi har flott natur og det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett og kultur, og Gloppen har sidan 2011 vore blant landets aller beste kulturkommunar. Sjekk nettsida til Trivselshagen og gloppen.no for å sjå kva vi har å by på.

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi- og administrasjons fag og samfunns- og kulturfag.

Krokeide videregående skole

Krokeide videregående skole

Krokeide videregående skole ligger i Bergens skjærgård, ca 2,5 mil fra sentrum. Vi tilbyr yrkesrettet fagutdanning for voksne. Skolen er Norges største i sitt slag, og eies av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Kuben videregående skole

Kuben videregående skole

Kuben videregående skole er Oslos største videregående skole med nær 1400 elever. Vi en del av Kuben yrkesarena, i Kabelgaten 10-12, sammen med Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Med Fagskolens 550 studenter er det nær 2000 brukere ved arenaen. Vi tilbyr topp moderne lokaler, med det siste innen maskiner og utstyr.

Lindås kommune

Lindås kommune

Lindås er arbeidsstad for om lag 1400 tilsette. Vi er utviklingsorienterte og framoverlente – og satsar på medarbeidarane våre. Kommunen byr på variert natur, landlig idyll og bykultur! Sjekk heimesida vår for meir informasjon – www.lindas.kommune.no

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland skal bidra til bærekraft og verdiskaping gjennom utdanning og forskning. En sentral målsetting er å styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre en regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling.

Vestby kommune

Vestby kommune

Vestby er den sydligste av Follokommunene med svært godt utbygd tjenestetilbud. Her er trygge oppvekstvilkår, allsidige fritidsmuligheter og du møter en næringsvennlig kommune med varierte og attraktive bomiljøer.