Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer

Hjemmeside : www.hil.no/
Hovedkontor : Lillehammer
Størrelse : 350 Ansatte
Stiftet : 1994
Kategori : Universitet
Omsetning : N/A


Om Høgskolen i Lillehammer

"Lillehammer - læring og opplevelser for livet"

Høgskolen i Lillehammer tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi- og administrasjons fag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter (hvorav ca. 700 deltids- og fjernundervisningsstudenter) og 350 medarbeidere.

HiL har delt den faglege verksemda si i fem avdelingar i tillegg til oppdragseininga Senter for livslang læring (SELL). Dei fem er:

   • Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS)
   • Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)
   • Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap (ØKORG)
   • Avdeling for TV-fag (TVF)
   • Den norske filmskolen (DNF)

HiL endra organisering av fagavdelingar frå 1. august 2011. HiL ligg i eit klassisk parkmiljø på Storhove, knapt fem kilometer nord for Lillehammer sentrum. Den held til i vakre bygningar, nokre gamle og ærverdige, nokre nye og moderne.

Ein problembasert læringsmodell med tett oppfølging av studentane har frå starten i 1970 vore grunnlaget for undervisninga. Prinsippet om at undervisninga skal byggje på forsking, er retningsgivande ved høgskolen.


Ledige plasser på videreutdanningsstudier

Behov for faglig påfyll? Vi har mange års erfaring med å tilrettelegge for gode læringsprosesser for voksne i arbeid. Vi har fortsatt noen ledige plasser på utvalgte videreutdanningsstudier.Høgskolen i Lillehammer tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi- og administrasjons fag og samfunns- og kulturfag.

Firmaet på sosiale medier

Facebook Twitter