Krokeide videregående skole

Krokeide videregående skole

Hjemmeside : www2.lhl.no/krokeideVGS/


Krokeide videregående skole ligger i Bergens skjærgård, ca 2,5 mil fra sentrum. Vi tilbyr yrkesrettet fagutdanning for voksne. Skolen er Norges største i sitt slag, og eies av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Hvem kan søke skoleplass hos oss

Vi tar inn ungdom med rett, ungdom uten rett, voksne med rett og voksne uten rett, og kriteriene er at de trenger ekstra støtte gjennom utdanningen. Det er en forutsetning for inntak at elever som søker skoleplass hos oss kan dokumentere en diagnose eller behov for tilrettelagt opplæringstilbud. Dokumentasjon må foreligge fra en kompetent instans utenfor skolen, for eksempel NAV, PP-tjeneste eller lege.

For våre søkere er det en forutsetning for inntak at hjemfylket har vurdert søkers realkompetanse. Klikk deg inn på vigo.no og registrer deg der. Dette gjelder også for ungdom uten rett, da de vil bli sett på som voksne når de søker inn til oss. Dersom det er lang behandlingstid på en realkompetansevurdering, vil vi anbefale å sende inn søknaden til oss uten realkompetansevurdering, så tar vi saken videre med Hordaland fylkeskommune.

 

Krokeide videregående skole ligger i Bergens skjærgård, ca 2,5 mil fra sentrum. Vi tilbyr yrkesrettet fagutdanning for voksne. Skolen er Norges største i sitt slag, og eies av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Firmaet på sosiale medier